KONTAKT

Projekty szkoleniowe
i konsultingowe

Image

Vinson Sp. z o.o
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warsaw

District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register

 

NIP 525-296-53-37

KRS 0001048601

REGON 525923155

Vinson Development Sp. z o.o

Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 525 262 00 35

KRS 0000559583
| REGON 361612634

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.

Contact information:

Image

Training and consulting projects

Vinson Sp. z o.o
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warsaw

District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register

NIP 525-296-53-37

KRS 0001048601

REGON 525923155

Image

Vinson Development Sp. z o.o
Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warsaw

District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register

NIP 525-262-00-35

KRS 0000559583

REGON 361612634

Please fill the required field.
Please fill the required field.
Please fill the required field.